Chuyển nhượng đất bị quy hoạch

Nhà em xây từ năm 2015. Đến tháng 03/2018 thì có quyết định quy hoạch nhưng không biết chừng nào mới thu hồi. Giờ em có chuyển nhượng được không?…

Xây dựng nhà ở cấp 4 có phải ra chính quyền trình báo?

Xin chào Luật sư cho tôi hỏi diện tích đất 100 có sổ hồng ở nông thôn, tôi muốn xây nhà ở cấp 4 vậy phải ra chính quyền địa…