Chị Nghiệp – Chơn Thành, Bình Phước

Chủ đầu tư Chị NGhiệp Địa điểm Chơn Thành – Tỉnh Bình Phước Quy mô Tổng diện tích sàn xây dựng 189m2 bao gồm: 1 trệt, 1 lầu, tum thang…

Anh Duy – Q12

Chủ đầu tư Anh Duy Địa điểm Quận 12 – Tp. Hồ Chí Minh Quy mô Tổng diện tích sàn xây dựng 225,9m2 bao gồm: 1 trệt, 2 lầu, tum…

Anh Cường – Chị Hưng Gò Vấp

Chủ đầu tư Anh Cường – Chị Hưng Địa điểm Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh Quy mô Tổng diện tích sàn xây dựng 270m2 bao gồm: 1 trệt,…

Anh Cảnh – Chị Thoa Gò Vấp

hủ đầu tư Anh Cảnh – Chị Thoa Địa điểm Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh Quy mô Tổng diện tích sàn xây dựng 250m2 bao gồm: 1 trệt,…

Anh Bình – Chị Dung Q.12

Chủ đầu tư Anh Bình – Chị Dung Địa điểm Quận 12 – Tp. Hồ Chí Minh Quy mô Tổng diện tích sàn xây dựng 320m2 bao gồm: 1 trệt,…