Luật nhà ở – 56/2005/QH11

Số/Ký hiệu: 56/2005/QH11Ngày ban hành: 9/12/2005Người ký: Nguyễn Văn AnTrích yếu: Luật nhà ởCơ quan ban hành: Quốc hội Tải văn bản: 56.pdf

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Số/Ký hiệu: 62/2020/QH14Ngày ban hành: 17/06/2020Ngày có hiệu lực: 01/01/2021Người ký: Nguyễn Thị Kim NgânTrích yếu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựngCơ quan ban…

Luật Xây dựng – 50/2014/QH13

Số/Ký hiệu: 50/2014/QH13Ngày ban hành: 18/06/2014Ngày có hiệu lực: 01/01/2015Người ký: Nguyễn Sinh HùngTrích yếu: Luật Xây dựngCơ quan ban hành: Quốc hội Tải văn bản: 50.pdf

Luật Xây dựng – 16/2003/QH11

Số/Ký hiệu: 16/2003/QH11Ngày ban hành: 26/11/2003Người ký: Nguyễn Văn AnTrích yếu: Luật Xây dựngCơ quan ban hành: Quốc hội Tải văn bản: 16.pdf

Luật đất đai – 45/2013/QH13

Số/Ký hiệu: 45/2013/QH13Ngày ban hành: 29/11/2013Ngày có hiệu lực: 01/07/2014Người ký: Nguyễn Sinh HùngTrích yếu: Luật đất đaiCơ quan ban hành: Quốc hội Tải văn bản: 45.pdf