CÁC LOẠI ĐẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG LÀ NHỮNG LOẠI NÀO?

Các loại đất không được phép xây dựng gồm có những loại nào? Điều kiện để được xây dựng là gì? Hồ sơ xin cấp phép xây dựng bao gồm những giấy tờ nào? Những thắc mắc này sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Chi tiết về các loại đất không được phép xây dựng

Pháp luật hiện giờ không quy định rõ ràng loại đất nào không được phép xây dựng nhưng đối với đất quy hoạch thì khi xây dựng phải tuân theo nguyên tắc quy chế tại Điều 5 thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 quy định chi tiết 1 số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của cơ quan chính phủ về điều hành dự án Bất Động Sản đầu tư xây dựng khu công trình thì:

“Điều 5. Giấy phép xây dựng tạm (quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2009) 1. Việc cấp chứng từ phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa triển khai.

2. Căn cứ tính chất, đặc điểm và thời khắc xúc tiến đầu tư và quy hoạch xây dựng của từng xung quanh vị trí, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể quy mô công trình được cấp thủ tục phép xây dựng tạm hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Trong nội dung giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời điểm được phép tồn tại của công trình, hết thời gian ấn hạn quy định trong giấy tờ phép xây dựng tạm nếu Chính phủ chưa giải phóng mặt bằng thì khu công trình được phép tồn tại cho đến lúc nhà nước giải phóng đền bù mặt bằng để triển khai đầu tư và quy hoạch, lúc đó người đầu tư phải tự phá dỡ khu công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và người đầu tư phải chịu mọi ngân sách cho sự phá dỡ khu công trình.

4. Thẩm quyền cấp chứng từ phép xây dựng tạm như quy định đối với những công trình xin cấp thủ tục phép xây dựng được quy định tại Điều 23 Nghị định 12/CP.

5. Việc bồi thường, GPMB để thực hiện quy hoạch áp dụng theo quy định hiện hành; riêng phần xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm thì chưa được bồi thường.”

Và đất nông nghiệp, căn cứ tại khoản 1 Điều 6 Luật Đất Đai 2013 có quy chế về nguyên tắc sử dụng đất như sau:

“Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất

1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục tiêu sử dụng đất.”thì nếu bạn muốn xây dựng phải chuyển mục đích sử dụng đất.

Khoản 3 Điều 12 Luật xây dựng:

“3. Xây dựng khu công trình trong xung quanh vị trí cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hiên chạy đảm bảo khu công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, nguồn năng lượng, Khu di tích lịch sử – văn hóa và địa điểm bảo đảm công trình khác theo quy chế của pháp luật; xây dựng khu công trình tại khu vực đã được cảnh báo nhắc nhở về tiềm ẩn nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ khu công trình xây dựng để giải quyết và khắc phục những hiện tượng này.”

Nguyên tắc được phép xây dựng

Một trong những nguyên tắc sử dụng đất được quy chế tại Điều 6 Luật Đất đai 2013 là đất sử dụng phải “đúng đầu tư và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục tiêu sử dụng đất”. Như vậy, để được phép xây dựng trên một mảnh đất nền, nên phải bảo vệ việc xây dựng là đúng với mục tiêu sử dụng của đất, trường hợp chưa đúng mục tiêu sử dụng, phải làm thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Không chỉ có vậy, Khoản 3 Điều 12 Luật Xây dựng năm trước nghiêm cấm hành vi “Xây dựng công trình trong địa điểm cấm xây dựng; xây dựng khu công trình lấn chiếm hiên chạy dài bảo đảm công trình quốc phòng, an ninh, giao thông vận tải, thủy lợi, đê điều, nguồn năng lượng, khu di tích – văn hóa và khu vực đảm bảo khu công trình khác theo quy chế của pháp luật; xây dựng công trình ở địa chỉ đã được đưa ra cảnh báo về tiềm ẩn nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để giải quyết và khắc phục những hiện tượng này”, Khoản 4 Điều đó cũng nghiêm cấm hành vi “ Xây dựng khu công trình không đúng đầu tư và quy hoạch xây dựng”.

Khi đã bảo đảm việc sử dụng đúng mục đích, cá nhân, tổ chức cần làm thủ tục xin cấp chứng từ phép xây dựng.

Hồ sơ xin cấp phát xây dựng

– Hồ sơ đề nghị cấp chứng từ phép xây mới đối với căn hộ chung cư riêng lẻ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp thủ tục phép xây dựng

+ Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ đối với khu công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

– Hồ sơ đề nghị cấp thủ tục phép xây dựng riêng với công trình không theo tuyến gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng từ phép xây dựng;

+ Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản sao quyết định hành động phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Bản kê khai tố chất, kinh nghiệm tay nghề của tổ chức triển khai thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

– Hồ sơ đề nghị cấp chứng từ phép xây dựng đối với xây dựng khu công trình theo tuyến gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản, quyết định đầu tư;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Bản kê khai khả năng, tay nghề của tổ chức triển khai thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan Chính phủ có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;

+ quyết định thu hồi đất của cơ quan Chính phủ có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Hồ sơ đề nghị cấp chứng từ phép xây dựng riêng với xây dựng khu công trình tôn giáo gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng từ phép xây dựng;

+ Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản sao quyết định phê duyệt Dự Án BĐS, quyết định hành động đầu tư;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Bản kê khai tố chất, kinh nghiệm tay nghề của tổ chức triển khai thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

+ Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và mô hình khu công trình của cơ quan điều hành quản lý nhà nước về tôn giáo.

– Hồ sơ đề nghị cấp thủ tục phép xây dựng khu công trình tượng đài, tranh hoành tráng gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng từ phép xây dựng;

+ Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản, quyết định hành động đầu tư;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Bản kê khai năng lực, tay nghề của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

+ Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô khu công trình của cơ quan quản lý điều hành nhà nước về văn hóa.

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng riêng với công trình quảng cáo gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng từ phép xây dựng;

+ Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy chế của pháp luật về đất đai;

+ Bản sao quyết định hành động phê duyệt dự án, quyết định hành động đầu tư;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Bản kê khai khả năng, kinh nghiệm của tổ chức triển khai thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

+ Trường hợp thuê đất hoặc khu công trình để xúc tiến quảng cáo thì phải có bản sao hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;

+ Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô khu công trình của cơ quan quản lý điều hành Chính phủ có thẩm quyền về quảng cáo.

Trên đây là thông tin chi tiết về các loại đất không được phép xây dựng. Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn có thông tin chi tiết về nguyên tắc cấp phép xây dựng và hồ sơ xin cấp phép xây dựng gồm những gì. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo.

Nguồn sưu tầm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *