CÁC LOẠI ĐẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG LÀ NHỮNG LOẠI NÀO?

Các loại đất không được phép xây dựng gồm có những loại nào? Điều kiện để được xây dựng là gì? Hồ sơ xin cấp phép xây dựng bao gồm…