Chị Nghiệp – Chơn Thành, Bình Phước

Chủ đầu tưChị NGhiệp
Địa điểmChơn Thành – Tỉnh Bình Phước
Quy môTổng diện tích sàn xây dựng 189m2 bao gồm: 1 trệt, 1 lầu, tum thang mái BTCT
Dịch vụXin giấy phép xây dựng & Giấy hoàn công
Tiến độĐã hoàn thành