Chị Nghiệp – Chơn Thành, Bình Phước

Chủ đầu tư Chị NGhiệp Địa điểm Chơn Thành – Tỉnh Bình Phước Quy mô Tổng diện tích sàn xây dựng 189m2 bao gồm: 1 trệt, 1 lầu, tum thang…