Đồng Nai: Cảnh báo bùng phát “phân lô, bán nền” sau dịch Covid-19

sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa báo cáo thực trạng, tình hình, kết quả xử…