Dự kiến thực chi gói kích cầu là 445.000 tỷ đồng

Tài khoá là chính Tại phiên toàn thể của Toạ đàm cấp cao, Diễn đàn Kinh tế 2021 do Uỷ ban Kinh tế Quốc hội, Ban Kinh tế trung ương…