Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Số/Ký hiệu: 62/2020/QH14
Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Cơ quan ban hành: Quốc hội

Tải văn bản: 62.pdf