Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Số/Ký hiệu: 62/2020/QH14Ngày ban hành: 17/06/2020Ngày có hiệu lực: 01/01/2021Người ký: Nguyễn Thị Kim NgânTrích yếu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựngCơ quan ban…