Luật Xây dựng – 50/2014/QH13

Số/Ký hiệu: 50/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: Luật Xây dựng
Cơ quan ban hành: Quốc hội

Tải văn bản: 50.pdf