Luật Xây dựng – 16/2003/QH11

Số/Ký hiệu: 16/2003/QH11
Ngày ban hành: 26/11/2003
Người ký: Nguyễn Văn An
Trích yếu: Luật Xây dựng
Cơ quan ban hành: Quốc hội

Tải văn bản: 16.pdf