Luật đất đai – 45/2013/QH13

Số/Ký hiệu: 45/2013/QH13
Ngày ban hành: 29/11/2013
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Quốc hội

Tải văn bản: 45.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *