Dịch vụ Đo đạc địa chính

Đo đạc địa chính hay còn gọi là đo đạc nhà đất là một phần không thể thiếu khi lập hồ sơ bản vẽ đo đạc đất đai, nhà ở,…