Dịch vụ Hoàn công công trình

Hoàn công công trình là một thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền nhà nước cấp cho tổ chức hoặc cá nhân sau khi hoàn thành công…