Dịch vụ xin phép xây dựng

I. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (1 bộ)
  • Bản sao những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; bản vẽ hiện trạng (mỗi thứ 1 bản)
  • Bản vẽ thiết kế xây dựng (2 bản). Lưu ý: bản vẽ đúng quy ước theo mẫu.
  • Đối với trường hợp đơn vị khác xin giấy phép xây dựng thay chủ nhà thì phải có giấy ủy quyền.
    ( Mang theo bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đối chiếu, nếu cần)

II. Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng:

Bước 1: Nộp 01 hồ sơ tại UBND cấp quận, huyện nơi chuẩn bị xây dựng nhà ở và muốn xin giấy phép xây dựng.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người sử dụng đất bổ sung thêm giấy tờ, nếu hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận và trao cho người sử dụng đất. Trường hợp cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện.

Bước 3: Sau đó, người sử dụng đất tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định. Người sử dụng đất nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng).

III. Thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn.

Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn ( Điều 102 Luật xây dựng 2014).

Với kinh nghiệm nhiều năm làm dịch vụ xin phép xây dựng và hồ sơ pháp lý cho các công trình cũng như việc nắm vững các quy định mới nhất về thiết kế, lập bản vẽ xin phép xây dựng tại các Quận, Huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, khi các bạn đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ hổ trợ bạn tối đa để có giấy phép xây dựng trong thời gian sớm nhất.