Dịch vụ Tư vấn Thiết kế

Bản vẽ thiết kế nhà ở là một bộ hồ sơ hoàn chỉnh về toàn bộ ngôi nhà. Là hồ sơ diễn giải về hình dáng, kích thước, chi tiết,…

Dịch vụ xin phép xây dựng

I. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (1 bộ) Bản sao những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất;…