Anh Cường – Chị Hưng Gò Vấp

Chủ đầu tư Anh Cường – Chị Hưng Địa điểm Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh Quy mô Tổng diện tích sàn xây dựng 270m2 bao gồm: 1 trệt,…

Anh Cảnh – Chị Thoa Gò Vấp

hủ đầu tư Anh Cảnh – Chị Thoa Địa điểm Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh Quy mô Tổng diện tích sàn xây dựng 250m2 bao gồm: 1 trệt,…

Anh Bình – Chị Dung Q.12

Chủ đầu tư Anh Bình – Chị Dung Địa điểm Quận 12 – Tp. Hồ Chí Minh Quy mô Tổng diện tích sàn xây dựng 320m2 bao gồm: 1 trệt,…