Xây dựng nhà ở cấp 4 có phải ra chính quyền trình báo?

Xin chào Luật sư cho tôi hỏi diện tích đất 100 có sổ hồng ở nông thôn, tôi muốn xây nhà ở cấp 4 vậy phải ra chính quyền địa phương trình báo hay không? Cảm ơn!

Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Cafe Luật xin phúc đáp đến bạn như sau:

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, trả lời:

Căn cứ quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định: Các công trình được miễn giấy phép xây dựng: Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

Nếu đất của bạn thuộc loại đất nông thôn chưa có quy hoạch phát triển đô thị nên nếu như nhà ở bạn định xây dựng không nằm trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thì bạn có thể xây nhà mà không cần xin cấp giấy phép xây dựng theo căn cứ tại Điểm k Khoản 2 Điều trên.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *