Mua nhà dưới hình thức tặng

Hiện tôi có chồng và có giấy đăng ký kết hôn, nay tôi muốn mua nhà bằng tiền riêng của tôi, tôi có được mua nhà dưới hình thức tặng cho hay không? Vì tôi muốn đây là tài sản riêng của tôi. Tôi cũng không muốn chồng tôi biết về tài sản này. Xin luật sư tư vấn cho tôi. Xin cảm ơn!

Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Café Luật xin phúc đáp đến bạn như sau:

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, trả lời:

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: “Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”.

Điều 34 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng quy định về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung, theo đó:

1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

2. Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này; nếu có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì về nguyên tắc, tài sản hình thành sau thời kỳ hôn nhân là tài sản chung vợ chồng.

Để hạn chế tranh chấp tài sản chung của vợ chồng cũng như có cơ sở xác định tài sản là chung hay riêng, pháp luật quy định sau khi kết hôn bắt buộc hợp đồng mua bán nhà phải có chữ ký của cả hai vợ chồng. Nếu một trong hai người không ký thì người không ký phải lập văn bản ủy quyền cho người kia đại diện đứng tên (trường hợp này được xác định là tài sản chung vợ chồng) hoặc phải lập “văn bản cam kết tài sản riêng” của vợ chồng.

Sau khi có một trong hai văn bản công chứng này thì hợp đồng mua bán mới được thực hiện, chứng nhận. Do vậy, việc bạn mua nhà và muốn đứng tên một mình trong hợp đồng mua bán (đồng thời để chứng minh là tài sản riêng của bạn) thì yêu cầu bắt buộc vợ chồng bạn phải lập “Văn bản cam kết tài sản riêng vợ chồng” tại Văn phòng công chứng trước khi bạn ký hợp đồng mua bán.

Nếu bạn không muốn chồng bạn biết việc mua bán này thì bạn có thể để người khác đứng tên hợp đồng mua bán nhà. Sau khi người đó được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đó có thể làm hợp đồng tặng cho lại riêng cho bạn (hợp đồng tặng cho được lập tại Văn phòng công chứng nơi có bất động sản).

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *